zboží za 0 Kč


OBCHODNÍ PODMÍNKY GASTRODESIGN

GASTRODESIGN
Michal Procházka
Revoluční náměstí 92
751 03  Brodek u Přerova

IČ // 71901477, DIČ // 7509305320

Obchodní podmínky výroby papírového prostírání

Odesláním online objednávky s požadavkem na nákup a výrobu papírového prostírání a jejím následném závazném potvrzení e-mailem vzniká kupní smlouva na výrobu papírového prostírání určeného pro restaurace a pohostinství.. Vzájemný vztah a právní poměr mezi prodávajícím (GASTRODESIGN, Michal Procházka Revoluční náměstí 92, 751 03 Brodek u Přerova , IČ: 71901477, DIČ: CZCZ7509305320, a majiteli restaurací, dále zákazníci, se řídí ustanoveními obchodního zákoníku (513/1991 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků) a je upraven v těchto obchodních podmínkách, které jsou součástí kupní smlouvy. Prodávající provádí výrobu papírového prostírání pouze pro podnikající fyzické či právnické osoby, nikoliv spotřebitele. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku bez odůvodnění.

Správnost údajů při objednávce grafických prací – Zákazník ručí za správnost údajů, které odsouhlasil na korektuře (mailem či jiným prostředkem komunikace na dálku). Ručí za to, že použitím těchto údajů či tiskem dat nebudou poškozena práva třetích osob a výslovně se zavazuje uhradit prodávajícímu veškeré škody a náklady, které by mu mohly vzniknout na základě uplatnění oprávněných nároků třetích osob (např. nedovolené použití ochranných známek).

Storno objednávky

Odstoupení od kupní smlouvy je možné jednostranně zákazníkem učinit před závazným schválením objednávky e-mailem. Poté co zákazník zašle schválení objednávky mailem, je možné od kupní smlouvy odstoupit jen po předchozí dohodě s prodávajícím (v případě, že ten ještě nezačal s výrobou papírového prostírání). Jakmile prodávající započne s výrobou papírového prostírání (na základě e-mailu od zákazníka potvrzujícího závaznou objednávku), nelze již ze strany kupujícího (bez výslovného souhlasu prodávajícího) od objednávky odstoupit aniž by nebyl povinen kupujícímu uhradit cenu dle jím závazně schválené objednávky.

Platný ceník (ceny uvedeny v Kč bez DPH) prodávajícího je dostupný na internetové adrese www.gastrodesign.cz

Odpovědnost za vady a reklamace papírového prostírání

Prodávající není povinen upozornit zákazníka na chybu, kterou v jeho zadání mohl nalézt. Za závazný vzor pro zhotovení papírového prostírání se považuje odsouhlasení korektury (v případě objednávky grafického zpracování papírového prostírání) nebo data zaslaná zákazníkem k tisku přes online objednávku nebo e-mailem (v případě, že prodávající neprovádí grafické práce na papírovém prostírání). Jakékoliv chyby – byť vzniklé nesprávným přepisem údajů z původního zadání zákazníka prodávajícím, ale odsouhlasené korekturou, jdou zcela na vrub zákazníka a nejsou důvodem k oprávněné reklamaci ani k jakýmkoliv nárokům náhrady škody. Oprávněně reklamovat (nejlépe písemně na adrese prodávajího – viz níže) lze papírové prostírání, které by mělo obsahový nesoulad s potvrzenou korekturou, nebo má kvantitativní nesoulad s potvrzenou objednávkou. Oprávněné reklamace budou vyřízeny neprodleně a to do 14 dnů od převzetí reklamace bezplatnou výrobou papírového prostírání odpovídajícího odsouhlasené objednávce.

Prodávající též nezodpovídá za technologické odchylky vzniklé různým způsobem zobrazení na monitoru a tiskovou technologií – tj. barvy na monitoru nemusí odpovídat barvám v tisku. Vyžadujete-li barevnou shodu tisku papírového prostírání s vaší představou, je nutné si před objednáním tisku objednat placenou službu tisku a zaslání náhledu poštou k fyzickému odsouhlasení (korektura prostírání za poplatek 50 Kč). Pokud si zákazník výslovně nevyžádá zaslání tištěného náhledu k fyzické korektuře, potom se má za to, že souhlasí s tím, že není oprávněn reklamovat jakékoliv jiné nedostatky než obsahový nesoulad s korekturou provedenou mailem.

Vzhledem k technickým specifikům ofsetové tiskové technologie používané pro tisk papírového prostírání prodávajícím nemůže zákazník trvat na přesné barevné shodě zadaných barev (v jakémkoliv standardu CMYK, PANTONE apod.) pokud si výslovně nevyžádal před tiskem zaslání fyzického výtisku poštou ke korektuře s výsledným tiskem prostírání. S tímto je zákazník srozuměn a souhlasí s tím, že rozhodující slovo v technických otázkách nesouladu výsledného tisku prostírání s jeho původní představou je na straně prodávajícího.

U papírového prostírání tištěného z dat dodaných zákazníkem se za schválenou korekturu považují tato data jím dodaná k tisku (mailem, online objednávkou či jinou formou). V případě nesouladu těchto dat s technickými podmínkami prodávajícího nemá zákazník nárok na kladné vyřízení případné reklamace. Taktéž není možné uplatňovat právo na reklamaci u záležitostí vkusu a osobního cítění, jako je např. barevné podání. Reklamace, které vycházejí ze špatné kvality (např. malého rozlišení) dodaných obrazových/tiskových souborů mohou být zamítnuty jako neoprávněné.

Adresa pro uplatnění reklamace papírového prostírání (doporučenou zásilkou České pošty):
GASTRODESIGN, Revoluční náměstí. 92, 751 03 Brodek u Přerova

Platební podmínky

1. Dobírkou – ostatní produkty ( držák na číšnické účtenky, pastelky) na dobírku zasíláme “balíkem do ruky” České pošty  po předchozí závazné objednávce přes eschop.

2. Bankovním převodem – po výběru prostírání z již hotových designů se platba provede bankovním převodem. Při prostírání na míru, po odsouhlasení korektury mailem (v případě, kdy prodávající prováděl grafické práce na papírovém prostírání) vám bude sdělena celková suma  k úhradě, která se provede také bankovním převodem. Po ověření příchodu platby na náš účet vám bude papírové prostírání zasláno na Vámi požadovanou adresu, kterou jste uvedl v objednávce.V případě objednání grafického zpracování návrhu na papírové prostírání je vždy požadována zálohová platba před započetím práce na objednávce.

Volbu platební metody určuje prodávající. Vyhrazuje si právo požadovat platbu předem bankovním převodem dle svého uvážení (zejména u prvních objednávek.).

Dodací lhůty

Ve většině případů proběhne odeslání papírového prostírání  do pěti pracovních dnů od připsání částky za objednané papírové prostírání na náš účet. V případě závady na výrobním zařízení může být tato lhůta posunuta, bez nároků na jakékoliv kompenzace za ‘zpoždění’.

Předmětem této smlouvy není žádný závazek prodávajícího týkající se dodací lhůty papírového prostírání – pro dopravu se využívá služeb třetího subjektu a za kvalitu jeho služeb nemůže prodávající převzít odpovědnost. Zákazník není oprávněn od smlouvy odstoupit z důvodu nevyhovujícího termínu doručení. Běžně přepravní partner dodává zásilky na druhý pracovní den po expedici ze strany prodávajícího.

Prohlášení

Vyplnění jakýchkoliv osobních údajů na www.gastrodesig.cz vyjadřujete svůj souhlas s tím, aby vámi uvedené osobní údaje byly shromažďovány. Ve smyslu §11 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jste informováni o tom, že prodávající, shromažďuje a zpracovává o vaší osobě vámi vyplněné informace, a to za účelem nabízení obchodu a služeb, a že tyto informace mohou být zpřístupněny se stejným účelem nebo z důvodů vymáhání pohledávek dalším právnickým či fyzickým osobám v České republice. V případě porušení povinností prodávajícího máte zaručena i další práva ve smyslu §21 zákona č. 101/2000 Sb. Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat – doporučujeme písemně (doporučeným dopisem) na adresu prodávajícího. V takovém případě budou veškeré vaše osobní informace zničeny.
Vyplněním e-mailové adresy, kdekoliv na webu vyjadřujete také souhlas s použitím vaší e-mailové adresy pro zasílání zpráv, které mají charakter obchodního sdělení.

Kontakt

Fakturační údaje // GASTRODESIGN
Michal Procházka
Revoluční náměstí 92
751 03  Brodek u Přerova

Email // obchod@gastrodesign.cz

IČ // 71901477
DIČ //
 CZ7509305320

Banka // Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu //
 1994592173/0800

Naši významní klienti:

             

PŘIPOJTE SE K NÁM

ABSINTDESIGN STUDIO

KONTAKT

Email //

Telefon // +420 605 540 570

Telefon // +420 604 300 178